Voorjaarscompetitie

Actuele gegevens 2020
Periode 4 april - 11 juni
Sluitingsdatum aanmelden 15 december 

Deze competitie is vanwege de corona-crisis verplaatst naar het najaar (september-oktober).

Beste competitie spelers,

Voor alle teams in de voormalige districts- en regiocompetities is bij de inschrijving een eenmalige ploegopgave gedaan.

Op basis van de ploeggemiddeldes (actuele rating) is de piramide van klassen opnieuw opgebouwd en zijn deze teams ingeschaald in de nieuwe klassen.

Het kan dus voorkomen dat je team nu in een andere klasse is ingedeeld dan dat je gewend was, maar je bent dus ingedeeld in de klasse waar je op basis van het ploeggemiddelde thuishoort.  

Namens de Technische Commissie,

Clary, Ineke en Huib.

Voor meer informatie kunt u mailen naar de Technische Commissie