STC Huis- en gedragsregels en baanreglement

Algemeen

 • Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid.
 • Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin. En ook van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen, schelden, vloeken, pesten, discrimineren, e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
  Overtreding van deze normen kan leiden tot een berisping, boete, schorsing of ontzetting (royement).
 • Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de baan
 • Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
 • Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden
 • Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar
 • Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
 • Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal
 • Laat de clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter
 • Bij de ingang van het tennispark en op meerdere plaatsen hangen borden met de tekst: Rookvrij. Op weg naar een rookvrije generatie.
  Op het gehele park en in het clubgebouw is roken dus niet toegestaan. Er zijn ook geen rookvrije zones.
 • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen van het park verwijderd worden.

Bar

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan personen onder de 18 jaar of personen die fungeren als chauffeur van spelers.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan een persoon van 18 jaar of ouder die het oogmerk heeft de drank door te geven aan een minderjarige.
 • De bardienst is verplicht naar legitimatie te vragen bij jongeren onder de 25 jaar. Dit mag ook een tennispas zijn.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane percentage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholische dranken worden geweigerd.
 • Barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst.
 • Personen onder de 18 jaar mogen geen bardienst verrichten.
 • Er mag alleen alcohol geschonken worden tussen 12:00 uur en 24:00 uur. (voorschrift Drank- en horecavergunning STC)
 • Op reguliere tennisdagen heeft de bardienst het recht om op 23:30 de kantine te sluiten.
 • Bij bijzondere gelegenheden als toernooien wordt de muziek om 01:00 uur stopgezet en om uiterlijk 01.30 uur de kantine gesloten.

Banen

 • Spelen is alleen toegestaan op een baan die vooraf is gereserveerd. Reserveren kan door gebruik te maken van de KNLTB Clubapp of, voor zover in gebruik, het digitale reserveringsbord in de hal van het clubgebouw.
  De ‘Handleiding inloggen Clubapp’ staat op de startpagina van de website van STC.

 • Van de twee of vier spelers waarvoor een baan is gereserveerd, moet ten minste een van de spelers 5 minuten voor aanvangstijd aanwezig zijn. Indien dat niet het geval is, vervalt de reservering en kunnen andere leden de baan in gebruik nemen.

 • Betreed de banen alleen met schoenen met een daartoe geschikt profiel. Uw sportzaak weet welk profiel geschikt is.

 • Na elke partij moet de baan geveegd worden. Je begint aan de buitenkant en draait in steeds kleinere ronden naar binnen. Je eindigt dus in het midden. Op die manier blijft het zand op de baan. Neem bij het vegen ook de tussen de banen liggende strook mee. Hierdoor wordt algvorming tegengegaan en worden deze stukken niet glad. Hang na het vegen de sleepnetten weer terug.

 • Als de banen door regenval te nat zijn, kan door het belopen de doorlaatbaarheid sterk teruglopen. Als er plassen op de baan liggen mag er daarom niet gespeeld worden. Een natte baan nooit vegen.

 • Opdooi (dooi na een vorstperiode) is de grootste vijand van de tennisbanen in de winter. Bij opdooi en sneeuw mag er niet gespeeld worden. Kijk bij twijfel op de website of de banen bespeelbaar zijn of let op de pushberichten op de KNLTB Clubapp.

 • Hang niet aan de netten. De netpalen en de netten kunnen het gewicht van een menselijk lichaam niet dragen.

 • Laat geen rommel achter op de banen.

 • Neem geen stoelen mee de baan op, stoelpoten veroorzaken ernstige schade aan het baanoppervlak. Op de banen staan banken waar u op kunt zitten.

 • Als het te donker wordt om te spelen kunt u zelf het licht aandoen bij het paneel in de hal recht tegenover de ingang. De banen worden verlicht in koppels van twee. Vergeet niet het licht weer uit te doen als na u niet meer gespeeld wordt op die twee banen.

Bestuur
7 september 2021