Wat kost het lidmaatschap?

Lid zijn bij STC = 365 dagen tennis

Bij STC betaalt u een contributiebedrag (altijd automatische incasso!) per kalenderjaar
en maakt u nagenoeg het hele jaar gebruik van de buitenbanen.
Wilt u lessen nemen? Dat kan alleen wanneer u ook lid van de vereniging bent.

Tennisbal en briefje van € 100

Actie tarief 2017 – START2TENNIS

Jeugd
Omdat STC de jeugd graag stimuleert om te tennissen, betaalt u voor het jeugdlidmaatschap het eerste jaar (tot 1 januari)
GEEN contributie*.
Wel dient het jeugdlid les te nemen bij Tennisned.
De nieuwe jeugdleden worden wel aangemeld bij de KNLTB, zodat zij ook deel kunnen nemen aan externe activiteiten zoals jeugdcompetitie, events en toernooien.
Daarbij organiseert onze Jeugdcommissie allerlei leuke activiteiten waaraan, veelal, gratis deelgenomen kan worden.
Op deze wijze hopen wij de nieuwe jeugdleden enthousiast te krijgen voor de toekomst.

Senioren
3 proeflessen bij Tennisned voor slechts € 30,=.
U hoeft dan nog geen lid te worden. Voor een tennisracket tijdens deze proefperiode wordt gezorgd.
3 maanden proefabonnement voor € 20,=*.
* Voorwaarde: De aanbieding is eenmalig en u bent de afgelopen 3 jaar geen lid geweest van STC.

Voor meer informatie over tennislessen zie -> Tennisles

Reguliere tarief 2017

 • Leden vanaf 18 jaar (senior)
  € 138,00 contributie met automatische incasso (jaarlijks in 2 termijnen)
 • Leden tot en met 17 jaar (junior)
  € 65,00 contributie met automatische incasso (jaarlijks in 2 termijnen)

Handig om te weten:

 • U bent senior in het kalenderjaar dat u 18 wordt.
  Dus als u bijvoorbeeld 31 december 2017 18 jaar wordt, bent u vanaf 1 januari 2017 senior.
 • Bovenstaande contributiebedragen zijn exclusief lesgeld. Meer informatie over tennisles.
 • Seniorleden draaien minimaal 2-3 x per jaar een bardienst van vier uur.
  (Tenzij zij commissie- of bestuurslid zijn. Indien noodzakelijk worden deze leden door de planner apart gevraagd een bardienst te doen).
  De bardienstverplichting is af te kopen tegen een meerprijs op de contributie van € 85,-.
 • Lidmaatschap wordt uitsluitend geïncasseerd via automatische incasso. Deze schrijven wij in twee termijnen over:
  begin maart en eind mei van elk kalenderjaar.

Tennisracket en tennisbal