Alles over de bardienst 2018

Klik op één van de onderstaande menu-keuzes om direct naar dat onderwerp te springen.
Gelezen onderwerpen worden zwart weergegeven.

Bardienst: voor wie?
Bij STC draait elk senior lid 2 bardiensten per jaar. Meer diensten op vrijwillige basis is natuurlijk altijd welkom.
De bardiensten worden gedraaid door seniorleden tot en met 75 jaar. Leden zijn senior als ze op 31 december van het jaar ervoor 18 jaar of ouder zijn. Ook seniorleden kunnen natuurlijk op vrijwillige basis 1 of meerdere bardiensten draaien.
Er zijn nog enkele uitzonderingen:
Wanneer u door studie of werk verderaf woont van Schagen dan 50 km. valt u niet onder de bardienstverplichting.
Dit geldt ook voor leden die de status ‘slapend ’lidmaatschap’ hebben. (Zie lidmaatschap wijzigen)
Natuurlijk mogen leden die zich kunnen beroepen op de bovenstaande status wel op vrijwillige basis 1 of meerdere bardiensten draaien.
Leden die zich inzetten voor een bestuursfunctie of als lid van een commissie zijn niet vrijgesteld van een bardienstfunctie maar zullen door de bardienstplanner ontzien worden. Op vrijwillige basis bardienst draaien is natuurlijk altijd welkom.

Afkopen bardienst
Het is mogelijk de bardienst af te kopen voor een bedrag van € 85 per jaar.
U moet dat doen vóór 1 maart 2018 door het bedrag over te maken onder vermelding van uw naam en ‘afkopen bardienst 2018
op rekening nummer NL88RABO0109028120 .

Bardiensten plannen in 2018: Zo werkt het!
Om uw eigen bardiensten zelf in te plannen maakt STC gebruik van het nieuwe ledeninformatiesysteem: ‘KNLTB.Club’ ,
binnenkort gecombineerd met een mobiele App: de ‘ClubApp’ .
Voordat u uw eigen bardiensten zelf kunt inplannen dient u ingelogd te zijn bij KNLTB.Club.
Omdat via dit systeem meerdere opties (o.a. afhangbord) beschikbaar zijn, ontvangen alle STC leden per e-mail een uitnodiging met gegevens die u nodig heeft om te kunnen inloggen op KNLTB.Club. De e-mails met de uitnodigingen worden vanaf eind januari 2018 verstuurd!
Wanneer u die toegang heeft kunt u vervolgens uw bardiensten zelf inplannen. Om snel bij de informatie van deze site te kunnen komen kunt u ook gebruik maken van de KNLTB uitleg: Hoe-werkt-het-zelf-inplannen-van-een-bar-dienst-door-leden

Bardiensten en adreswijzigingen
Omdat u voorafgaande aan uw bardiensten enkele herinnering per mail ontvangt, is het van belang dat uw juiste e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is. Daarom verzoeken wij u om, indien nodig, uw meest recente adresgegevens zo snel mogelijk door te geven aan de ledenadministratie

Uitleg over bardienst
Achter de bar ligt een map met meer informatie over de inhoud van een bardienst. Blader deze gerust even door.
Ook in 2018 is de kantinecommissie voornemens om aan (nieuwe) STC-leden uitleg te geven over een bardienst als hier vragen over zijn. Hoe dat gaat gebeuren zult u medio maart 2018 op de website kunnen lezen.
Daarnaast beantwoordt de voorzitter van de kantinecommissie graag uw vragen (0224-215949 of 06-83184986)

Bardienst ruilen
Meer informatie hierover volgt medio maart 2018.

Openen/Afsluiten (Belangrijk!!)
Voor het openen van de deur naar de hal heeft u uw KNLTB-pas nodig. Vergeet deze niet.
Na afloop: Zorg dat de bar schoon is en de vaatwasser uit. Alle lampen uit en ramen dicht.

Drank - en horecawet
STC heeft zich te houden aan de regels van de Drank- en Horecawet. Dat betekent dat wij in de kantine verplicht zijn de regels met betrekking tot het schenken van alcohol aan te aanscherpen. Dit vooral om jonge mensen tegen de gevaren van alcohol te beschermen.
Voor STC houdt dat in dat:

  • Wij géén alcohol schenken aan mensen jonger dan 18 jaar.
  • Wij géén alcohol schenken tijdens jeugdaangelegenheden.
  • Er vòòr 12.00 en na 24.00 uur géén alcohol wordt geschonken.
  • De volwassenen binnen de vereniging vooral het goede voorbeeld geven!
  • Alle barvrijwilligers drinken géén alcohol tijdens hun bardienst.
  • Alle barvrijwilligers wettelijk verplicht zijn in het bezit te zijn van een IVA-certificaat
    Dit regelt u snel en online via de Site van het NOC-NSF.

 

Bardienst STC