Alles over de bardienst 2018

Klik op één van de onderstaande menu-keuzes om direct naar dat onderwerp te springen.
Gelezen onderwerpen worden zwart weergegeven.

Bardienst: voor wie?
Bij STC draait elk senior lid twee of drie keer per jaar vier uur bardienst en indien nodig, worden ook commissieleden ingepland. De bardiensten worden gedraaid door seniorleden tot en met 75 jaar. Leden zijn senior als ze op 31 december van het jaar ervoor 18 jaar of ouder zijn.
Belangrijk:
Raadpleeg van tijd tot tijd even het bardienstrooster om te kijken wanneer uw diensten zijn ingepland.
Het kan zijn dat er door de bardienstplanner wijzigingen zijn aangebracht!!

Bardienst STCBardiensten in 2018

In verband met een gewijzigd planningsysteem zal hierover medio januari 2018 informatie  op de website worden geplaatst.

 

Bardienst en adreswijziging?
Omdat u voorafgaande aan uw bardiensten enkele herinnering per mail ontvangt, is het van belang dat uw juiste e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is. Daarom verzoeken wij u om, indien nodig, uw meest recente adresgegevens zo snel mogelijk door te geven aan de ledenadministratie

 

Afkopen bardienst
Het is mogelijk de bardienst af te kopen voor een bedrag van € 85 per jaar. U moet dat doen vóór 1 februari 2018!
onder vermelding van uw naam en ‘afkopen bardienst 2018’ op rekening nummer NL88RABO0109028120 .

 

Uitleg over bardienst

Achter de bar ligt een map met meer informatie over de inhoud van een bardienst. Blader deze gerust even door.
Ook in 2018 is de kantinecommissie voornemens om aan (nieuwe) STC-leden uitleg te geven over een bardienst als hier vragen over zijn. Hoe dat gaat gebeuren zult u medio januari 2018 op de website kunnen lezen.

Daarnaast beantwoordt voorzitter van de kantinecommissie Nel Mud-Groot graag uw vragen via 0224-215949 of 06-83184986.
Let op!!
In de twee herinnerings-mail staat ook de instructie over het sleutelsysteem om de kantine te kunnen openen!

 

Bardienst ruilen

Meer informatie hierover volgt in 2018.

 

 

Belangrijk: Openen/Afsluiten
Voor het openen van de deur naar de hal heeft u uw KNLTB-pas nodig. Vergeet deze niet.
Na afloop: Zorg dat de bar schoon is en de vaatwasser uit. Alle lampen uit en ramen dicht.

 

Let op: Drank - en horecawet
STC heeft zich te houden aan de regels van de Drank- en Horecawet. Dat betekent dat wij in de kantine verplicht zijn de regels met betrekking tot het schenken van alcohol aan te aanscherpen. Dit vooral om jonge mensen tegen de gevaren van alcohol te beschermen. 

Voor STC houdt dat in dat:

  • Wij géén alcohol schenken aan mensen jonger dan 18 jaar.
  • Wij géén alcohol schenken tijdens jeugdaangelegenheden.
  • Er vóór 12.00 en na 24.00 uur géén alcohol wordt geschonken.
  • De volwassenen binnen de vereniging vooral het goede voorbeeld geven!
  • Alle barvrijwilligers drinken géén alcohol tijdens hun bardienst.
  • Alle barvrijwilligers wettelijk verplicht zijn in het bezit te zijn van een IVA-certificaat.
    Dit regelt u snel en online via de Site van het NOC-NSF.