Alles over de bardienst

Klik op één van de onderstaande menu-keuzes om direct naar dat onderwerp te springen.
Gelezen onderwerpen worden zwart weergegeven.

Bardienst: voor wie?
Bij STC draait elk senior lid 2 bardiensten per jaar. Meer diensten op vrijwillige basis is natuurlijk altijd welkom.
De bardiensten worden gedraaid door seniorleden tot en met 75 jaar. Leden zijn senior als ze op 31 december van het jaar ervoor 18 jaar of ouder zijn. Ook seniorleden kunnen natuurlijk op vrijwillige basis 1 of meerdere bardiensten draaien.
Er zijn nog enkele uitzonderingen:
In het kalenderjaar dat u lid wordt hoeft u nog geen bardienst te draaien, het mag natuurlijk wel.
Wanneer u voor bijvoorbeeld studie verderaf woont van Schagen dan 50 km. valt u niet onder de bardienstverplichting.
Dit geldt ook voor leden die de status ‘slapend ’lidmaatschap’ hebben. (Zie lidmaatschap wijzigen)
Natuurlijk mogen leden die zich kunnen beroepen op de bovenstaande status wel op vrijwillige basis 1 of meerdere bardiensten draaien.
Leden die zich inzetten voor een bestuursfunctie of als lid van een commissie zijn niet vrijgesteld van een bardienstfunctie maar zullen door de bardienstplanner ontzien worden. Op vrijwillige basis bardienst draaien wanneer je al in een commissie zit o.i.d. , is natuurlijk altijd welkom.

Afkopen bardienst
Het is mogelijk de bardienst af te kopen voor een bedrag van € 85 per jaar.
U moet dat doen vóór 1 maart door het bedrag over te maken onder vermelding van uw naam en ‘afkopen bardienst
op rekening nummer NL88RABO0109028120 .

Bardiensten plannen: Zo werkt het!
Om uw eigen bardiensten zelf in te plannen maakt STC gebruik van het ledeninformatiesysteem: ‘KNLTB.Club’ ,
gecombineerd met een mobiele App: de ‘ClubApp’ .
Voordat u uw eigen bardiensten zelf kunt inplannen dient u ingelogd te zijn bij KNLTB.Club.
Omdat via dit systeem meerdere opties (o.a. afhangbord) beschikbaar zijn, ontvangen alle nieuwe STC leden per e-mail een uitnodiging met gegevens die u nodig heeft. U kunt informatie hierover vinden onder: https://www.knltb.club/functionaliteiten/clubapp/
Om snel bij de informatie van deze site te kunnen komen kunt u ook gebruik maken van de KNLTB uitleg:  
Hoe-werkt-het-zelf-inplannen-van-een-bar-dienst-door-leden.  
Wanneer u die toegang heeft kunt u vervolgens uw bardiensten zelf inplannen zodra het systeem opengesteld wordt door de bardienstplanner.
De bardienstplanner doet jaarlijks bericht vanaf welke datum u dit kunt gaan doen.
Ook kunt u voor vragen mailen naar bardienstplanner@stcschagen.nl

Bardiensten en adreswijzigingen
Omdat u voorafgaande aan uw bardiensten een herinnering per mail ontvangt, is het van belang dat uw juiste e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is. Daarom verzoeken wij u om, indien nodig, uw meest recente adresgegevens zo snel mogelijk door te geven aan de ledenadministratie

Uitleg over bardienst
Achter de bar ligt een map met meer informatie over de inhoud van een bardienst. Blader deze gerust even door.
De kantinecommissie kan (nieuwe) stc-leden uitleg geven over de bardienst.
Heeft u vragen neem dan contact op met de voorzitter kantinecommissie, Linda Louter, 06-53859069

Bardienst ruilen
Vanaf eind mei zal de bardienstplanner de nog openstaande bardiensten inplannen en toewijzen aan de leden die volgens het systeem nog niet aan hun bardienstverplichting (2 diensten) hebben voldaan.
Iedereen die zichzelf heeft ingeroosterd of door de bardienstplanner wordt ingeroosterd, ontvangt hiervan direct per mail een bevestiging.
Het is niet mogelijk dat leden zelf wijzigingen aanbrengen in het rooster.
Bij onverhoedse verhindering kunt u door betaling van 45 euro deze bardienst afkopen. De Kantinecommissie zorgt dan voor een vervanger die tegen betaling deze dienst overneemt. U kunt natuurlijk ook proberen zelf een vervanger te regelen of uw dienst met iemand te ruilen. U dient eventuele verhinderingen en/of mutaties ALTIJD door te geven aan de bardienstplanner zodat hij de wijziging in het rooster kan verwerken. Ook voor alle andere wijzigingen dient u contact op te nemen met bardienstplanner@stcschagen.nl 
In de hal van het clubhuis hangt op het mededelingenbord een overzicht van de planning van de bardiensten.
Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

Openen/Afsluiten (Belangrijk!!)
Voor het openen van de deur naar de hal heeft u uw KNLTB-pas nodig. Vergeet deze niet.
Bij vertrek even checken of de vaatwasser uit is, lichten uit, en deur op slot.
Uw bardienst houdt ook in dat u de bar, keuken en het terras na afloop van uw dienst netjes en opgeruimd en schoon voor uw opvolger achter laat! 
Of kijk tijdens een rustige dienst eens in het handboek dat op de bar ligt. Er zijn genoeg kleine klusjes te doen in de kantine. U hoeft zich dus niet te vervelen en vele handen maken licht werk.
Om de kantine te openen en sluiten heeft u een sleutel nodig. Die vindt u in het sleutelkastje naast de deur. Om het kastje te openen of sluiten heeft u een code nodig. Deze code wisselt regelmatig. De code kunt verkrijgen door contact op te nemen met de voorzitter kantinecommissie, Linda Louter, 06-53859069 of de bardienstplanner.

Drank - en horecawet
STC heeft zich te houden aan de regels van de Drank- en Horecawet. Dat betekent dat wij in de kantine verplicht zijn de regels met betrekking tot het schenken van alcohol aan te aanscherpen. Dit vooral om jonge mensen tegen de gevaren van alcohol te beschermen.
Voor STC houdt dat in dat:

  • Wij géén alcohol schenken aan mensen jonger dan 18 jaar.
  • Wij géén alcohol schenken tijdens jeugdaangelegenheden.
  • Er vòòr 12.00 en na 24.00 uur géén alcohol wordt geschonken.
  • De volwassenen binnen de vereniging vooral het goede voorbeeld geven!
  • Alle barvrijwilligers drinken géén alcohol tijdens hun bardienst.
  • Alle barvrijwilligers wettelijk verplicht zijn in het bezit te zijn van een IVA-certificaat
    Dit regelt u snel en online via de Site van het NOC-NSF.

Bardienst STC