Beleidsplan

STC Beleidsplan voor de periode 2015-2018

Beleidsplan STC Schagen

Waarom schrijft de Schager Tennis Club (STC) een beleidsplan?

STC is een gezellige vereniging met veel vrijwilligers.

Kunnen wij in de toekomst goed blijven draaien?
Wij zien de laatste jaren een terugloop in het aantal leden. Op termijn zullen een aantal tennisbanen in aanmerking komen voor groot onderhoud/ vervanging. Financieel staan wij er nu nog goed voor en dat willen wij graag zo houden. Onze focus moet gericht zijn op het in stand houden van de onze sterke punten. En we moeten werken aan onze zwakke punten.

Wij dienen vooral energie te stoppen in het verhogen van ons ledenaantal. Helaas is er een afname in het meedoen aan onze interne toernooien. Een andere opzet is één van de mogelijkheden. Deze en andere varianten zullen worden uitgewerkt. Dit is de basis van het beleidsplan. De werkgroep ledenwerving, ledenbehoud heeft zich gebogen over diverse zaken binnen de vereniging met als uitgangspunt het beleidsplan. Een uitgebreide sessie met 20 leden heeft een goede bijdrage geleverd aan het in beeld brengen van de kansen en bedreigingen voor de vereniging. Er zijn veel aspecten die aandacht hebben gekregen binnen de werkgroep.

In het beleidsplan staan ook aanbevelingen en verbeterpunten voor STC. De komende jaren worden al deze zaken kritisch bekeken en waar mogelijk worden ze uitgewerkt/ingevoerd. De werkgroep heeft zich met name willen houden aan hoofdlijnen en wil niet te veel in details treden (de uitwerking van het beleid wordt o.a. bepaald door de commissies).

Het bestuur hoopt dat het beleidsplan de leden/commissies een handvat geeft om constructief mee te denken/werken aan een gezellige en gezonde tennis vereniging. Het complete STC beleidsplan 2015-2018 kunt u downloaden als PDF.

Namens het bestuur
Hans Udink
secretaris a.i.