Nieuws

Toelichting over opdooi

Opdooi is de grootste vijand van tennisbanen in de winter. De banen van STC zijn aangelegd op een fundatie van lava. Als water in de fundatie bevriest, neemt de dichtheid af en het volume sterk toe. Gevolg is dat de lavakorrels letterlijk omhoog komen. De fundatie zet als het ware uit. Als het bevroren water in de fundatie vervolgens gaat smelten, is er sprake van opdooi. De uitgezette massa verliest zijn stabiliteit. Het water dient op een natuurlijke wijze weer terug te zakken in de originele staat. Is er nog deels vorst aanwezig in de lavalaag, dan zullen bij bespeling van de banen de lavakorrels worden weggedrukt. Dit is vergelijkbaar met voetstappen in het zand.

Op de STC banen is opdooi niet goed zichtbaar, aan het oppervlak kun je het niet zien, waardoor het idee kan bestaan dat de banen probleemloos bespeelbaar zijn. Maar erop spelen kan onder meer leiden tot kleine kuiltjes in de baan die een negatief effect hebben op het stuiten van de bal.
Ook als er sneeuw op de baan ligt, kan dat niet zo maar worden weg geschoven. Dan kunnen namelijk de kunststofvezels beschadigen en wordt met de sneeuw ook veel instrooimateriaal verwijderd. Ook dan geldt dus: je kunt niet reserveren en je krijgt een pushbericht.

« Terug

» Nieuws archief