Nieuws

Regels voor spelen door introducées

Het spelen door introducées en het betalen daarvoor staat op de website. Om te zorgen dat de regels  goed worden nageleefd, worden deze nog weer eens herhaald. 

Je mag maximaal 3x dezelfde introducée meenemen. Per keer moet een bedrag van € 5,- worden voldaan. Dat kan door het bedrag o.v.v. de naam van de introducée:

  • te deponeren in de ideeënbus (hangt naast het afhangbord), of
  • te betalen aan de kassa in het clubgebouw, of
  • over te maken naar de Rabobank t.g.v. Schager Tennis Club rekeningnummer NL88RABO0109028120.

« Terug

» Nieuws archief