Huis- en gedragsregels

Algemeen

 • Iedereen is welkom in de tennissport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid
 • Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de tennisbaan
 • Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
 • Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en rond de tennisbaan
 • Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar
 • Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
 • Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal
 • Laat de clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter
 • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen van het park verwijderd worden.

Bar

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  - Personen onder de 18 jaar.
  - Personen die fungeren als chauffeur van de spelers.
 • Tijdens jeugdactiviteiten wordt er geen alcohol geschonken.

 • De bardienst is verplicht naar legitimatie te vragen bij jongeren onder de 25 jaar.
  Dit mag ook een tennispas zijn.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane percentage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholische dranken worden geweigerd.
 • Barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst.
 • Personen onder de 18 jaar mogen geen bardienst verrichten.
 • Er mag alleen alcohol geschonken worden tussen 12:00 uur en 24:00 uur.
  (Drank- en horecavergunning Schagen 2014)
 • Op reguliere tennisdagen heeft de dienstdoende bardienst het recht om op 24:00 uur de kantine te sluiten.

Banen

 • Betreed de banen alleen met schoenen met een daartoe geschikt profiel. Uw sportzaak weet welk profiel geschikt is.
 • Na elke partij moet de baan geveegd worden. Kijk op de bordjes hoe dat moet (van buiten naar het midden). Neem bij het vegen ook de tussen de banen liggende strook mee. Hierdoor wordt algvorming tegengegaan en worden deze stukken niet glad. Hang na het vegen de sleepnetten weer terug.
 • Als de banen door regenval te nat zijn, kan door het belopen de doorlaatbaarheid sterk teruglopen. Als er plassen op de baan liggen mag er daarom niet gespeeld worden. Een natte baan nooit vegen.
 • Na de claxon heeft u 4 minuten de tijd om de gravelbaan te vegen en de baan te verlaten. De gravelbanen worden, om te beginnen bij baan 8 elk gedurende één minuut besproeid. Dit geldt voor de banen 3, 4, 7 en 8. Als de banen geen plassen meer vertonen kunt u weer spelen. Bij het sproeien met de handsproeier eerst de banen vegen. De sproeier naar boven gericht in beweging houden. Vermijd dat de slang over het gesproeide gedeelte van de baan sleept
 • Hang niet aan de netten. De netpalen en de netten kunnen het gewicht van een menselijk lichaam niet dragen.
 • Laat geen rommel achter op de banen.
 • Neem geen stoelen mee de baan op, stoelpoten veroorzaken ernstige schade aan het baanoppervlak. Op de banen staan banken waar u op kunt zitten.
 • Bij schemering wordt op alle banen het kunstlicht ontstoken. Om 23:00 uur gaat de verlichting automatisch uit.

Het Bestuur.

10-03-2016 versie 01