Nieuws

Baan reserveren (afhangen) is verplicht!!!

Het komt nogal eens voor dat mensen spelen op een baan die niet is afgehangen. Dat is ronduit vervelend voor de leden van de onderhoudsploeg. Bij hun planning proberen zij rekening te houden met de baanbezetting om daarmee het spelen zo min mogelijk te verstoren. En als zij dan naar het park komen om
hun onmisbare werk te doen, kan het natuurlijk niet zo zijn dat er onverwacht banen bezet zijn.

Bovendien geeft het spelen zonder afhangen ook een vertekend beeld van de frequentie van de bezetting van de banen. Voor het beleid van STC is een goed inzicht in de bezetting noodzakelijk.

Ga dus niet zelf bepalen of afhangen wel of niet noodzakelijk is. Ook niet als het stil is op het park zoals dat vaak midden op de dag of in het weekeinde het geval is. De regel is altijd reserveren en wissel je tussentijds van baan, pak je telefoon en reserveer dan opnieuw.

« Terug

» Nieuws archief