Nieuws

Padelbanen en opblaashal

Behoefte zal onderzocht worden middels online enquête

Padelbanen en opblaashal


Aan alle leden van STC


Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van februari jl. is gesproken over het onderzoek, uitgevoerd door een interne commissie, naar de eventuele
aanleg van padelbanen en een overdekte opblaashal bij STC. Ten aanzien van de realisatie van padelbanen was het bestuur enthousiast, wel onder de
voorwaarde dat in financieel opzicht er een langjarig sluitend verhaal (investering en exploitatie) aan ten grondslag zou moeten liggen. Daarnaast
zou er ook voldoende aandacht moeten zijn voor het “personele beheer” er van. Ten aanzien van de komst van een overdekte opblaashal was het bestuur
op dat moment minder enthousiast en niet voornemens een investering hierin te doen.


In de tussentijd heeft Ruud Baars van Baars Tennisschool (BTS) met het bestuur contact opgenomen met de vraag of STC bereid zou zijn om te overwegen de investering en exploitatie van padelbanen en/ of een opblaashal voor rekening van BTS te laten plaatsvinden. Na overleg heeft het bestuur besloten deze optie te verkennen en hier onderzoek naar te doen. Het bestuur realiseert zich hierbij terdege dat zoiets niet 1-2-3- geregeld is en er nogal wat haken en ogen aan vast zitten. Dit proces wordt begonnen met een behoefte-onderzoek via een enquête. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lieke Hoedjes, stagiair bij BTS.

Het zou mooi zijn als alle leden van STC de moeite zouden willen nemen om de (online) enquête in te vullen.


Namens het bestuur,
Joop Bommer
Voorzitter

« Terug

» Nieuws archief