Nieuws

Van de Voorzitter

Verheul Komtie toernooi 2019.

In de vorige Nieuwsbrief heb ik aangegeven in deze editie terug te willen komen op het Verheul Komtie toernooi 2019.
Ik had al gemeld dat het bestuur blij verrast was met het grote aantal aanmeldingen voor het toernooi van dit jaar. Voor zowel het avondtoernooi, als ook voor het 50+ middagtoernooi , waren er uiteindelijk tweemaal zoveel aanmeldingen als vorig jaar. Een spectaculaire stijging.
Van diverse kanten is met succes geprobeerd om spelers uit de regio te verleiden om deel te nemen aan het toernooi. Een groot compliment aan de nieuwe commissie onder leiding van Corjan Steen en Barry Verwey is hierbij op z’n plaats. Zij hebben er met al hun mensen de afgelopen tijd veel tijd en energie in gestoken.  Voor Ineke van de Woude en Harrie Pieck, die het middagtoernooi voor hun rekening namen, geldt hetzelfde. Ook zij hebben hun tenniscontacten aangesproken, en  met succes dus. We mogen gerust stellen dat de toernooiorganisatie de deelnemers, maar ook toeschouwers,  aan alle kanten “in de watten heeft gelegd”.  Afgaande op de reacties werd dat zeer gewaardeerd. Het zal duidelijk zijn dat de hierboven genoemde “crewleden” het niet in hun eentje hebben gedaan. In hun naam wil het bestuur dan ook graag haar waardering uitspreken aan allen die aan het welslagen van het toernooi hebben meegewerkt en hun bedanken voor hun inzet.  We hebben het dan, naast alle “crewleden”, over de mensen achter de schermen; kantinecommissie, baanverzorgers, degene die het park hebben “aangekleed” enz. enz.  Laten we hopen dat er volgend jaar ook zoveel deelnemers zijn. Maar misschien wel meer. En laten we ook hopen  dat de weersomstandigheden dan hetzelfde zijn als dit jaar. We kijken er naar uit.

Vacatures

Een terugkerend item, het invullen van openstaande vacatures of binnenkort vrijkomende functies binnen bestuur en commissies.  In deze Nieuwsbrief vraag ik van mijn kant hier (weer) de aandacht voor. STC kan niet zonder de inzet van vrijwilligers en we zijn dan ook blij met alle vrijwilligers die momenteel, op welke manier dan ook, een rol vervullen binnen onze vereniging. Toch hebben we dringend behoefte aan aanvulling. Ik neem er een aantal met je door. 
Onze Penningmeester Jaap Goudsmit, vervult  deze functie op ad interim basis alweer vanaf 2017. Jaap heeft veel kennis en kunde en is vol gaarne bereid om iemand in te werken en wegwijs te maken. Je hoeft geen accountant te zijn om deze rol te kunnen vervullen. Met gevoel en interesse voor cijfers ben je al een eind op weg.
Marieke de Wit heeft besloten, vanwege het volgen van een studie, als voorzitter van de Activiteitencommissie te stoppen. Vervanging is dus gewenst. Wie pakt de handschoen op??
Esther Veldboer als voorzitter van de Jeugdcommissie en Tinka Kriens als secretaris zitten beide aan het eind van hun 2e termijn en hebben aangegeven na de Algemene Ledenvergaderingvergadering van januari a.s. te willen terugtreden.
En dan hebben we ook nog een vervanger nodig voor Jan Hazes, onze gewaardeerde bardienstplanner, die onlangs is verhuisd.

Lijkt het je wat om naast het “gewone” tennissen ook een vrijwilligerstaak op je te nemen, of wil je hierover eerst eens wat nadere informatie, neem dan respectievelijk contact op met Jaap Goudsmit via penningmeester@stcschagen.nl, Marieke de Wit via voorzitterac@stcschagen.nl,  Esther Veldboer via voorzitterjc@stcschagen.nl ,Tinka Kriens via secretaris@stcschagen.nl  en Linda Louter (i.v.m. vervanging Jan Hazes) via voorzitterkantine@stcschagen.nl
Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je ons attent wilt maken op leden die je geschikt vindt om een van genoemde taken te vervullen. Wij als bestuur kennen ook niet alle leden, dus laat staan hun (verborgen) talenten. Schroom in dat geval dan niet om met mij contact  op te nemen via voorzitter@stcschagen.nl

Tennissen

Ik zou het zomaar vergeten. Natuurlijk wordt er,  los van bovenstaande, momenteel gewoon volop getennist. De jeugd is druk bezig met de World Tour en voor de volwassenen is de Najaarcompetitie alweer van start gegaan. Hier is evenals vorige jaren behoorlijk veel op ingeschreven. Laten we hopen dat de weersomstandigheden een beetje meezitten.

Met sportieve groet,

Joop Bommer, Voorzitter

 

« Terug

» Nieuws archief