Nieuws

Van De Voorzitter April 2019

Op 7 februari jl. werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Zo’n 30 geïnteresseerde leden hadden zich gemeld in het Paviljoentje om te vernemen wat het bestuur het afgelopen tennisjaar had gedaan en daarnaast de plannen voor het aankomende jaar.

 

U leest daarin ook dat wij afscheid hebben genomen van ons gewaardeerde bestuurslid Nel Mud. Wij hebben Nel bedankt voor de vele jaren waarin zij als voorzitter van de kantinecommissie meer dan haar beste beentje heeft voorgezet. Linda Louter gaat Nel vervangen, wij wensen Linda veel succes.

Ogenschijnlijk is onze vereniging in de winterperiode min of meer in rust, maar niets is minder waar. Achter de schermen zijn vele leden dan alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Zo is op 23 februari jl. met een groep van ongeveer 10 vrijwilligers, en onder leiding van Jan Huiberts, het tennispark onder handen genomen. Het buitenmeubilair werd schoongemaakt, het nodige snoeiwerk werd verricht en ook kreeg de terrasoverkapping een sopbeurt. En na afloop was er weer de zelfgemaakte erwtensoep van de dames Beesteheerde en Kroon. Die smaakte best kan ik u zeggen. Overigens is het mij opgevallen hoe vaak in de winterperiode de banen bezet zijn. Dat had ik niet gedacht. Er wordt gewoon, als het weer een beetje meezit, volop getennist. Mooi om te zien hoor.                                                                                                                                                                                                  

Als start van, zeg maar het zomerseizoen, is inmiddels de Open dag van 24 maart jl. ook alweer achter de rug. Bekijk de foto impressie  Veel leden hebben hun tennispasje opgehaald en ook hebben zich een aantal nieuwe leden aangemeld.

 

Namens het bestuur wens ik ze bij dezen van harte welkom bij onze vereniging en wensen wij ze veel speelplezier. Overigens, om nieuwe leden een beetje wegwijs te maken, treffen we momenteel voorbereidingen om te gaan werken met een Buddysysteem. Een buddy maakt iemand wegwijs binnen de vereniging. Vragen als; “hoe werkt het afhangsysteem?, hoe meld ik mij aan voor in- of externe toernooien?, hoe vind ik een tennismaatje?” komen dan aan de orde. Lijkt het u iets om zelf als buddy op te treden, dan kunt u zich opgeven bij ons bestuurslid Esther Veldboer via  voorzitterjc@stcschagen.nl   

 

In de Nieuwsbrief van maart jl. bent u al geïnformeerd over SponsorKliks, een nieuw sponsorconcept voor verenigingen. Alle bekende webwinkels doen er aan mee. Het kan veel geld opleveren voor onze vereniging en het kost u als tennislid niets. Graag vraag ik u nogmaals uw speciale aandacht hier voor. Indien u binnen 2 minuten wilt weten waar de sponsoractie over gaat en hoe eenvoudig het werkt, open dan de volgende link op YouTube  Duidelijker kunnen we het u niet maken.

Met sportieve groet,

Joop Bommer

Bestuur 2019

 

Vlnr: Marieke de Wit (AC), Huib Voorbraak (TC), Esther Veldboer (JC), Tinka Kriens (secr), Linda Louter (KC),
Joop Bommer (voorz), Jaap Goudsmit (penningm), Hans Udink (notulist) Foto: Marlies Sieuwertsen

Voor meer details kijk op de pagina Bestuur en Commissies.

« Terug

» Nieuws archief