Nieuws

Inzichten uit onderzoek 'Optimalisatie Wedstrijdkalender'

De afgelopen maanden heeft onafhankelijk adviesbureau Hypercube in opdracht van de KNLTB onderzoek gedaan naar de optimalisatie van de wedstrijdkalender. Eén van de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek is dat voor de jongste jeugd de huidige speelmomenten sterk afwijken van de gewenste speelmomenten. Ook zien we in de Rode & Oranje competitie (voorheen World Tour) een flinke daling van het aantal deelnemers (-11%). Door een aantal speeldagen van begin maart en eind juni te verplaatsen naar de periode april/mei zorgen we voor een agenda die veel beter aansluit op de wensen van de kinderen en de ouders. Dit zal naar verwachting meer deelnemers opleveren.

Er zijn een aantal verenigingen die bij verandering van de speeldagen van de Rode & Oranje Competitie in de problemen komen met de baancapaciteit. Hypercube heeft samen met de KNLTB inzichtelijk gemaakt welke verenigingen dit zijn. Voor hen zal een maatwerk oplossing bedacht moeten worden. De verenigingen zijn hier inmiddels over geïnformeerd. 
Naar aanleiding van het advies van Hypercube is de KNLTB aan de slag gegaan met de aanpassing van de wedstrijdkalender en het uitwerken en realiseren van oplossingen voor de ‘maatwerkclubs’.

« Terug

» Nieuws archief