Nieuws

Van de voorzitter

over vacatures en over het ledentevredenheidsonderzoek

In deze Nieuwsbrief vraag ik van mijn kant (weer) de aandacht voor een onderwerp dat al eerder aan de orde is geweest.
Het betreft de oproep voor het vervullen van vacatures binnen ons bestuur en in commissies.
STC kan niet zonder de inzet van vrijwilligers en we zijn dan ook blij met alle vrijwilligers die momenteel, op welke manier dan ook, een rol vervullen binnen onze vereniging. En dat zijn er behoorlijk wat hoor.
Toch hebben we dringend behoefte aan aanvulling. Ik neem er een aantal met je door. 
Onze Penningmeester Jaap Goudsmit, heeft zich vanaf 2017 op ad interim basis bereid verklaard deze functie (weer) te vervullen. Jaap heeft, zo als velen wellicht weten, deze functie binnen de club namelijk al eerder vervuld, heeft veel kennis en kunde en is vol gaarne bereid om iemand in te werken en wegwijs te maken. Hij heeft hierbij aangegeven dat je beslist geen accountant hoeft  te zijn om deze rol te kunnen vervullen. Met gevoel en interesse voor cijfers ben je al een eind op weg.
Marieke de Wit heeft besloten, vanwege gezinsuitbreiding met zoon Feije en het volgen van een studie, als voorzitter van de Activiteitencommissie te stoppen. Wij als bestuur, maar ook Marieke zelf vinden dat heel jammer. Vervanging is dus gewenst. Gelukkig blijft zij wel beschikbaar als lid van de activiteitencommissie. Maar ook dat team is niet op de gewenste sterkte. Denk nu niet dat je er dan ook het hele jaar “aan vast zit”. En dat je het alleen moet doen. Wij denken juist aan leden die het wellicht leuk vinden om gezamenlijk een bepaalde activiteit te organiseren. Dus bijvoorbeeld met een paar tennisvrienden- of vriendinnen. Of als competitieteam. Je “adopteert” dan als team een activiteit, bijvoorbeeld de interne competitie, de clubkampioenschappen, of een ander toernooi. Als team ken je elkaar goed, dus dat werkt wat makkelijker. En het is nog gezellig ook.
Ook Esther Veldboer als voorzitter van de Jeugdcommissie heeft aangegeven dat zij versterking kan gebruiken.
Voel je, of voelen jullie hier iets voor, neem dan contact op met Jaap Goudsmit via penningmeester@stcschagen.nl, Marieke de Wit via voorzitterac@stcschagen.nl, of Esther Veldboer via voorzitterjc@stcschagen.nl

Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je ons attent wilt maken op leden die je geschikt vindt bovenstaande functies te vervullen, bijvoorbeeld die van Penningmeester. Wij als bestuur kennen ook niet alle leden, dus laat staan hun (verborgen) talenten. Schroom in dat geval dan niet om met mij contact  op te nemen via voorzitter@stcschagen.nl 

Verder nog het volgende. 

De afgelopen periode hebben 138 leden de moeite genomen om het Ledentevredenheidsonderzoek in te vullen. Dank daarvoor.
Wij hebben inmiddels het rapport ontvangen . In de bestuursvergadering van december komt het aan de orde en daarna zullen we jullie hierover informeren.

Met sportieve groet,

Joop Bommer
Voorzitter

 

 

« Terug

» Nieuws archief