Nieuws

Van de Voorzitter: Verandering

Op de gehouden extra Algemene Ledenvergadering van 12 september jl., over de aanpassing/uitbreiding van de huidige lidmaatschapvorm, waren tot onze verrassing meer dan 50 leden aanwezig. Met overgrote meerderheid zijn de aanwezige leden akkoord gegaan met de voorgestelde contributietarieven. Over het hoe en waarom van de nieuwe lidmaatschapvormen, bent u eerder al uitvoerig geïnformeerd. Als gevolg van deze verandering gaan wij de aankomende tijd na, hoe wij hier in technische zin uitvoering aan gaan geven. U wordt hier uiteraard voor het einde van het jaar over geïnformeerd.

Als vooraankondiging meld ik u alvast dat wij hebben besloten een zogenoemd Ledentevredenheidsonderzoek te gaan uitvoeren. Als bestuur willen wij graag meer inzicht krijgen over hoe u over onze tennisvereniging denkt. In het onderzoek worden een aantal stellingen voorgelegd, die u vervolgens kunt waarderen. Het invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De uitslagen worden anoniem verwerkt in een rapportage aan het bestuur. Het ledenonderzoek is opgebouwd uit een aantal thema’s. Het betreft: Accommodatie, Training, Over de vereniging, Communicatie & informatie en Activiteiten & sfeer. Uiteraard willen wij graag een zo hoog mogelijke respons. Dat is ook de reden om er nu al aandacht aan te besteden. Het ledenonderzoek ontvangt u in de volgende Nieuwsbrief, deze verschijnt eind oktober.

Los van bovenstaande wordt er momenteel gewoon volop getennist. De mix clubkampioenschappen zijn alweer achter de rug en in wedstrijd verband is de jeugd druk bezig met de World Tour. Verder is voor de volwassenen de Najaarcompetitie alweer begonnen. Hier is evenals vorig jaar behoorlijk op ingeschreven. Laten we hopen dat de weersomstandigheden een beetje meezitten. Als u dit leest is het voor het eerst gehouden “Groentjestoornooi”, ook alweer gespeeld. Een avondactiviteit voor vooral de nieuwe tennissers onder ons die hebben meegedaan aan: “Maak Kennis met Tennis”. Mooi initiatief hoor.
Waar minder op werd ingeschreven is het in augustus gespeelde Komtie toernooi. Er waren weer minder deelnemers dan vorig jaar. Heel teleurstellend. Vooral voor al die mensen die achter de schermen hebben geprobeerd er een succes van te maken. We hebben het dan o.a. over de Komtiecommissie, de Kantinecommissie, de baanverzorgers enz. Het bestuur maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en gaat, samen met de Komtiecommissie, bezien wat hier aan te doen valt. Het tij moet worden gekeerd. Positief was wel de sinds jaren weer gehouden “Senioren editie” van het Komtie toernooi. Er waren ongeveer 50 deelnemers met natuurlijk omdat het nieuw was, een groot aantal deelnemers van de STC zelf. Hulde aan de “crew” Ineke van de Woude en Harrie Pieck, bijgestaan door een voortreffelijke kantinecommissie. Gebaseerd op de enthousiaste reacties gaan we er vanuit dat er volgend jaar nog meer deelnemers zijn.

Met sportieve groet,

Joop Bommer
Voorzitter.

« Terug

» Nieuws archief