Nieuws

Rabobank sponsoring

Rabobank sponsoring.
Vele keren hebben vrijwilligers van STC meegefietst met de Rabo Sponsorfietstocht.
De Rabobank is hier mee gestopt en hiervoor is nu de Rabo Clubkas Campagne in de plaats gekomen.

Opzet Rabo Clubkas Campagne
De Rabobank Kop van Noord-Holland stelt verenigingen binnen hun werkgebied in staat met ingang van 2018
deel te nemen aan de Rabo Clubkas Campagne.

Hoe werkt het?
De Rabobank Kop van Noord-Holland stelt € 200.000,= beschikbaar voor alle verenigingen en stichtingen in de Noordkop. Dit zijn er ongeveer 500.
Het gaat als volgt:

  • De 21.000 leden van de Rabobank stemmen over de verdeling van het geld naar de clubs in de kop van Noord-Holland.
  • De club met de meeste stemmen krijgt het meeste geld.
  • Elk lid van de Rabobank krijgt 5 stemmen.
  • Van deze 5 stemmen mogen er 2 naar eenzelfde club. De overige 3 stemmen moeten verdeeld worden over andere clubs.
  • Men moet wel lid zijn van de Rabobank om te mogen stemmen, een Raborekening alleen is niet voldoende.

Rekeninghouders bij de Rabo zijn niet automatisch lid van de Rabobank, maar kunnen gratis lid worden. Het verplicht je verder tot niets.
Als je al lid bent krijg je een kwartaalblad “Dichterbij” van de Rabo thuisgestuurd of via e-mail.

Lid worden is gemakkelijk te doen:
Ga even langs bij de Rabobank of bel ze op (0223-671300), ze helpen je daar graag.
Het kan ook via internetbankieren: Log in op uw Rabobankrekening. Ga naar “uw gegevens”. Daar staat lid van de Rabo: ja of nee.
Als je nog geen lid bent ga dan terug naar de homepagina, onder “zelf regelen”: lid worden.
Maar….dit moet wel vóór 10 april a.s. gebeuren.

De stemformulieren volgen per post begin mei op je huisadres en op deze formulieren staat hoe verder te handelen.
De stemperiode is van 8 mei tot 28 mei, daarna worden de stembussen gesloten.
Ook familie, vrienden en kennissen mogen meestemmen.
Probeer zoveel mogelijk mensen te benaderen om in ieder geval 2 stemmen uit te brengen op STC.

Wij zijn benieuwd naar de resultaten.

Het bestuur.

« Terug

» Nieuws archief